ترافیک نیمه سنگین در هراز و فیروزکوه/ شهروندان سه شنبه مسافرت کنند

ترافیک نیمه سنگین در هراز و فیروزکوه/ شهروندان سه شنبه مسافرت کنند
رییس پلیس راه شرق استان تهران با اشاره به ترافیک نیمه سنگین محورهای هراز و فیروزکوه گفت: شهروندان در صورت امکان سه شنبه اقدام به مسافرت کنند.

ترافیک نیمه سنگین در هراز و فیروزکوه/ شهروندان سه شنبه مسافرت کنند