تخت روانچی: اجازه بازبینی پرونده برجام را نخواهیم داد

تخت روانچی: اجازه بازبینی پرونده برجام را نخواهیم داد
مجید تخت روانچی تاکید کرد: به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد پرونده برجام دوباره باز شود و این نه تنها موضع ما بلکه موضع همه اعضای ۱+۵ است.

تخت روانچی: اجازه بازبینی پرونده برجام را نخواهیم داد