بچه ببرها نگهبان خود را کشتند و خوردند +عکس

بچه ببرها نگهبان خود را کشتند و خوردند +عکس
ببرهای سفید آلبینو به نگهبان خود هم رحم نکردند ، پس از اینکه نگهبان ببرهای سفید در داخل قفس ببرها گیر افتاد ببرهای آلبینو به وی حمله ور شده و…

بچه ببرها نگهبان خود را کشتند و خوردند +عکس