بلایی که سر جنازه قاتل آتنا آمد!

بلایی که سر جنازه قاتل آتنا آمد!
اهالی روستای قره آغاج مانع دفن جنازه قاتل آتنا در درخاک اباواجدادی خویش شدند. رکنا : اهالی روستای قره آغاج ازپذیرش جنازه قاتل آتنا،امتناع کرده وبامخالفت شدیدمانع دفن ایشان درخاک…

بلایی که سر جنازه قاتل آتنا آمد!