برگزاری جشن پیروزی روحانی در مشهد +تصاویر

برگزاری جشن پیروزی روحانی در مشهد +تصاویر
جشن پیروزی هواداران حسن روحانی در مشهد با حضور علیرضا قربانی برگزار شد.

برگزاری جشن پیروزی روحانی در مشهد +تصاویر