برنامه ویژه خسرو حیدری برای امید ابراهیمی!

برنامه ویژه خسرو حیدری برای امید ابراهیمی!
امید ابراهیمی و خسرو حیدری که پیشتر دوستان بسیار صمیمی هم بودن، از هفته پیش فامیل هم شده اند. چهارشنبه گذشته خسرو حیدری و امید ابراهیمی به صورت رسمی با هم باجناق شدند. امید با خواهر خانم خسرو نامزد کرد تا سرانجام مشخص شود شایعات درست است. امروز خبرورزشی در…

برنامه ویژه خسرو حیدری برای امید ابراهیمی!