برنامه‌ای برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری ندارم/ قضاوت کاملی در خصوص انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا نداریم/ هیچگاه به روسيه پایگاه نظامی نمی‌دهیم؛ از نوژه فقط برای سوخت‌گيری استفاده شد

برنامه‌ای برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری ندارم/ قضاوت کاملی در خصوص انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا نداریم/ هیچگاه به روسيه پایگاه نظامی نمی‌دهیم؛ از نوژه فقط برای سوخت‌گيری استفاده شد
رییس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی تلویزیونی با شبکه فونیکس چین گفت: برخی از مشکلات داخلی ایران ربطی به تحریم‌ها ندارد بلکه به موضوعات بروکراسی و مدیریتی مرتبط است.

برنامه‌ای برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری ندارم/ قضاوت کاملی در خصوص انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا نداریم/ هیچگاه به روسيه پایگاه نظامی نمی‌دهیم؛ از نوژه فقط برای سوخت‌گيری استفاده شد