برف سنگین پاییزی در تبریز +عکس

برف سنگین پاییزی در تبریز +عکس
با آغاز فصل پاییز بارش برف در برخی از شهرهای کشور آغاز شده است ، در تصویر زیر عکسی از بارش برف در تبریز را مشاهده می کنید.  مجله خبری…

برف سنگین پاییزی در تبریز +عکس