بدن این گوزن ها مانند جلیقه ضد گلوله عمل می کند! +عکس

بدن این گوزن ها مانند جلیقه ضد گلوله عمل می کند! +عکس
تحقیقات جدید پژوهشگران دانشگاه البرتا نشان می دهد که گوزن های شمالی ماده، به مرور و با افزایشسنشان در برابر شکارچیان بسیار باهوش شده و نوعی ایمنی در برابر گلوله…

بدن این گوزن ها مانند جلیقه ضد گلوله عمل می کند! +عکس