بالن سواری مردم تبریز در قدیم! +عکس

بالن سواری مردم تبریز در قدیم! +عکس
عکسی بسیار قدیمی و دیده نشده از پرواز دادن بالن در میدان مشق تبریز “میدان دانشسرای کنونی” در سال ۱۲۷۳ شمسی را مشاهده می کنید. بالن سواری مردم تبریز در…

بالن سواری مردم تبریز در قدیم! +عکس