بازگشت مسعود شجاعی به تیم ملی +عکس

بازگشت مسعود شجاعی به تیم ملی +عکس
با تعامل وهماهنگی که بین فدراسیون فوتبال و باشگاه پانیونیوس صورت گرفته است مسعود شجاعی بار دیگر به تیم ملی باز خواهد گشت و در مسابقات جام جهانی روسیه حضور…

بازگشت مسعود شجاعی به تیم ملی +عکس