بازداشت طراحان حملات تروریستی در مسکو

بازداشت طراحان حملات تروریستی در مسکو
تمامی اعضای یک گروه تروریستی که قصد انجام حملات در مراسم سال نو میلادی در روسیه را داشتند، دستگیر شدند.

بازداشت طراحان حملات تروریستی در مسکو