بارزانی: حاضریم با بغداد گفت‌وگو کنیم ولی بعد از همه‌پرسی

بارزانی: حاضریم با بغداد گفت‌وگو کنیم ولی بعد از همه‌پرسی
رئیس منطقه کردستان عراق در سخنرانی خود در اربیل گفت که نه همه‌پرسی جدایی را متوقف می‌کند و نه به تعویق می‌اندازد.

بارزانی: حاضریم با بغداد گفت‌وگو کنیم ولی بعد از همه‌پرسی