بابا لنگ دراز دنیای فوتبال را ببینید! +عکس

بابا لنگ دراز دنیای فوتبال را ببینید! +عکس
کریستوف ون هوت دروازه بان بلژیکی وسترلو با  ۲٫۰۸ سانتی متر قد  در حال حاضر بلند قامت ترین بازیکن فوتبال به حساب می آید. او در تیم های مطرح خنک و استاندارد…

بابا لنگ دراز دنیای فوتبال را ببینید! +عکس