این کودک ۲ ساله تا یک دقیقه می تواند در عمق اب شنا کند! +تصاویر

این کودک ۲ ساله تا یک دقیقه می تواند در عمق اب شنا کند! +تصاویر
کودک۲ ساله روسی با کمک سیستم تنفسی بسیار قوی که از خانواده خود به ارث برده است! می تواند تا یک دقیقه در عمق اب شنا کند. این کودک می‌تواند تا عمق ۱۰ متری در آب فرو برود و به مدت یک دقیقه نفس خود را در سینه حبس کند….

این کودک ۲ ساله تا یک دقیقه می تواند در عمق اب شنا کند! +تصاویر