این غذاها را به صورت همزمان مصرف نکنید!

این غذاها را به صورت همزمان مصرف نکنید!
مصرف برخیازخوراکی ها به صورت همزمان به هم به هیچ وجه توصیه نمی شود، چراکه باعث ایجاد صدمات جبران ناپذیری در بدن انسان میشود. برخی مواد از لحاظ مزاجی با یکدیگر تداخل دارند و بر هم اثر منفی می‌گذارند؛ به‌عنوان‌مثال، ماست و ترشی طبع بسیار سردی دارند و خوردن این…

این غذاها را به صورت همزمان مصرف نکنید!