این زوج پس از 60 سال عکس عروسی گرفتند +تصاویر

این زوج پس از 60 سال عکس عروسی گرفتند +تصاویر
مجله خبری دوستان : این زوج پس از ۶۰ سال عکس عروسی گرفتند ؛ زوجی که هیچ خاطره ای از مراسم عروسی خود ندارند برای رفع دغدغه شان تصمیم عجیبی…

این زوج پس از 60 سال عکس عروسی گرفتند +تصاویر