این زن هندی 60 سال است که بدون غذا زنده است! +عکس

این زن هندی 60 سال است که بدون غذا زنده است! +عکس
این زن هندی با ۷۵ سال سن مدعی است که از ۶۰ سال پیش تاکنون هیچ غذایی نخورده است! ساراسواتی، زن ۷۵ ساله هندی است که ادعا می‌کند در ۶۰…

این زن هندی 60 سال است که بدون غذا زنده است! +عکس