این خودروها همچنان بی‌کیفیت‌اند!

این خودروها همچنان بی‌کیفیت‌اند!
برخی از خودروهای سواری داخلی همچنان در پایین‌ترین سطح کیفی تولید می‌شوند.

این خودروها همچنان بی‌کیفیت‌اند!