ایران چه نقشی در نبرد موصل بازی می کند؟

ایران چه نقشی در نبرد موصل بازی می کند؟
شبه نظامیان شیعه به کمپین مبارزه با تروریست های داعش در موصل پیوسته اند و جبهه جدیدی را در غرب شهر موصل تشکیل داده اند در حالی که نیروهای تحت حمایت آمریکا ازجنوب و شمال غرب این شهر را محاصره کرده اند.

ایران چه نقشی در نبرد موصل بازی می کند؟

واتساپ جی بی