اژه‌ای: قبول دارم رسیدگی به پرونده احمدی نژاد طول کشیده است

اژه‌ای: قبول دارم رسیدگی به پرونده احمدی نژاد طول کشیده است
معاون اول قوه‌قضاییه گفت: صدا و سیما باید توجه بیشتری به انتشار تبلیغات خود کند. آنان باید تحقیق کنند این موسسه از کجا آمده و با پول مردم چه خواهد کرد.

اژه‌ای: قبول دارم رسیدگی به پرونده احمدی نژاد طول کشیده است