«او» فاتح جوایز فیلم «لومیر» شد

«او» فاتح جوایز فیلم «لومیر» شد
مراسم اعطای جوایز سینمایی «لومیر» از سوی آکادمی مطبوعات خارجی فرانسه برگزار شد.

«او» فاتح جوایز فیلم «لومیر» شد