اهمیت سفر اردوغان به تهران در چه بود؟ / ایران و ترکیه، عربستان را هدف گرفته اند / توافق تهران و انکارا برای کاهش نفوذ سعودی در خلیج فارس با کمک قطر

اهمیت سفر اردوغان به تهران در چه بود؟ / ایران و ترکیه، عربستان را هدف گرفته اند / توافق تهران و انکارا برای کاهش نفوذ سعودی در خلیج فارس با کمک قطر
رئیس جمهور ترکیه در تهران به دنبال راهی برای خروج از عزلت بین المللی و منطقه ای بود و بدین منظور از موضع مشترک ایران با ترکیه در مورد پرونده اقلیم کردستان سود جویی می کند و در ادامه از قطر برای مقابله با تحریم شدید از سوی عربستان و مصر، امارات و بحرین، حمایت می کند. آنکارا همچنین تلاش می کند که از نزدیکی روابط با ایران برای کسب موقعیتی در سوریه استفاده کند.

اهمیت سفر اردوغان به تهران در چه بود؟ / ایران و ترکیه، عربستان را هدف گرفته اند / توافق تهران و انکارا برای کاهش نفوذ سعودی در خلیج فارس با کمک قطر