انتقاد صریح لاریجانی از برخی کشورهای اسلامی: شرم‌آور است که با اسرائیل معامله می‌کنید

انتقاد صریح لاریجانی از برخی کشورهای اسلامی: شرم‌آور است که با اسرائیل معامله می‌کنید

انتقاد صریح لاریجانی از برخی کشورهای اسلامی: شرم‌آور است که با اسرائیل معامله می‌کنید