امیر قطر به صورت علنی و رسمی به آغوش ایران پناه برد

امیر قطر به صورت علنی و رسمی به آغوش ایران پناه برد
جنگ لفظی بین دیپلمات های قطر و چهار کشور تحریم کننده آن، در نشست سران کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس دور از انتظار نبود، اما به صورت علنی دشمنی بین دولتهای عربی خلیج فارس را نشان داد؛ که همواره به وحدت و همکاری بین خود مباهات می کردند و مدعی بودند که دولتهای عرب غیر نفتی، از این وحدت برخوردار نیستند!

امیر قطر به صورت علنی و رسمی به آغوش ایران پناه برد