امریکا فقط ايران را در خاورميانه تماشا می‌کند؛ تهران باید برای اوباما نامه تشکر بنویسد

امریکا فقط ايران را در خاورميانه تماشا می‌کند؛ تهران باید برای اوباما نامه تشکر بنویسد
ترامپ از برجام به عنوان یکی از بدترین معاملات تا به حال یاد کرده و آن را یک «فاجعه» نامیده است. جمهوری خواهان نیز به شدت از دولت اوباما در سال 2015 انتقاد کرده اند و ادعا می کنند برجام موجب افزایش نفوذ ایران در خاورمیانه شده است.

امریکا فقط ايران را در خاورميانه تماشا می‌کند؛ تهران باید برای اوباما نامه تشکر بنویسد