اقدام جنجالی زن عراقی پس از شکست در انتخابات +عکس

اقدام جنجالی زن عراقی پس از شکست در انتخابات +عکس
زن عراقی پس از شکست در انتخابات پارلمان این کشور، وارد شغل تعویض روغن خودروها شده است. این در حالی است که بسیاری در عراق، این شغل را خشن، دشوار…

اقدام جنجالی زن عراقی پس از شکست در انتخابات +عکس