اقدام جالب یک رستوران در نروژ +عکس

اقدام جالب یک رستوران در نروژ +عکس
رستورانی در نروژ دست به ابتکاری جالب زده است، بر روی تابلوی ورودی این رستوران نوشته شده است: وای فای نداریم! بایکدیگرصحبت کنید…. به مادرت زنگ بزن…. فکرکن الان سال…

اقدام جالب یک رستوران در نروژ +عکس