اقامه نماز ظهر عاشورا توسط نیروهای مبارز عراقی +تصاویر

اقامه نماز ظهر عاشورا توسط نیروهای مبارز عراقی +تصاویر
تصاویری از اقامه نماز ظهر عاشورا توسط نیروهای رزمنده عراقی در منطقه عملیاتی الحویجه را مشاهده می کنید. اقامه نماز ظهر عاشورا توسط نیروهای مبارز عراقی

اقامه نماز ظهر عاشورا توسط نیروهای مبارز عراقی +تصاویر