اعمال محدودیت ترافیکی در محورهای منتهی به شمال/ جاده چالوس یک‌طرفه می‌شود

اعمال محدودیت ترافیکی در محورهای منتهی به شمال/ جاده چالوس یک‌طرفه می‌شود

اعمال محدودیت ترافیکی در محورهای منتهی به شمال/ جاده چالوس یک‌طرفه می‌شود