اعلامیه ترحیم كشته‌شدگان معدن یورت استان گلستان

اعلامیه ترحیم كشته‌شدگان معدن یورت استان گلستان

اعلامیه ترحیم كشته‌شدگان معدن یورت استان گلستان