اعترافات راننده اسنپ از تجاوز جنسی به زن ۳۱ ساله +صوت مجرم

اعترافات راننده اسنپ از تجاوز جنسی به زن ۳۱ ساله +صوت مجرم
دادستان تهران در نشست خبری به مدیرنرم افزار اسنپ هشدار داد که قرار بود که این نرم افزار در خدمت مردم باشد نه اینکه شخصی یک زن را به مکانی…

اعترافات راننده اسنپ از تجاوز جنسی به زن ۳۱ ساله +صوت مجرم