اسیدپاشی پدر و پسر بجنوردی

اسیدپاشی پدر و پسر بجنوردی
سرهنگ علی پاکدل فرمانده انتظامی بجنورد از اسیدپاشی در بجنورد ، مرکز خراسان شمالی خبر داد و افزود : پدر و پسر بجنوردی قربانی این اسیدپاشی بوده اند و آسیب…

اسیدپاشی پدر و پسر بجنوردی