اسکان موقت ساکنان برج حادثه دیده گرنفل لندن +تصاویر

اسکان موقت ساکنان برج حادثه دیده گرنفل لندن +تصاویر
 شهرداری لندن، ساکنان برج حادثه دیده گرنفل را که از ساعات ابتدایی امروز دچار حریق گسترده شده است را در مدارس و کلیساهای اطراف به صورت موقت اسکان داد.

اسکان موقت ساکنان برج حادثه دیده گرنفل لندن +تصاویر