استندآپ کمدی علی مشهدی در مورد اختلاف طبقاتی

استندآپ کمدی علی مشهدی در مورد اختلاف طبقاتی
علی مشهدی در این برنامه استند آپ کمدی زیبایی با موضوع بالا شهر و پایین شهر اجرا کرد.

استندآپ کمدی علی مشهدی در مورد اختلاف طبقاتی