استقلال و صبا باید دور از حاشیه بازی کنند

استقلال و صبا باید دور از حاشیه بازی کنند
پیشکسوت استقلال اظهار داشت بازی استقلال و صبا را می‌توان به نوعی یک بازی خانوادگی تلقی کرد چون هر دو تیم استقلالی زیاد دارند.

استقلال و صبا باید دور از حاشیه بازی کنند