از واکنش جواد خیابانی به سوال محسن رضایی و شهردار رشت به انتشار نامه خودش +عکس

از واکنش جواد خیابانی به سوال محسن رضایی و شهردار رشت به انتشار نامه خودش +عکس
ضمیمه طنز بی قانون امروز درباره برخی اخبارها و اظهارنظرهای منتشر شده در فضای رسانه ای کشور کاریکاتوری منتشر کرد.  از واکنش جواد خیابانی به سوال محسن رضایی و شهردار…

از واکنش جواد خیابانی به سوال محسن رضایی و شهردار رشت به انتشار نامه خودش +عکس