اردوغان: سلاح‌هایی که متحدان ما به منطقه فرستادند، به دست داعش افتاد

اردوغان:
سلاح‌هایی که متحدان ما به منطقه فرستادند، به دست داعش افتاد

اردوغان:
سلاح‌هایی که متحدان ما به منطقه فرستادند، به دست داعش افتاد