ارتش عراق به نزدیکی موصل رسید

ارتش عراق به نزدیکی موصل رسید
به رغم تغییر تاکتیک داعش در موصل؛ ارتش عراق و نیروهای ضدترور موفق شدند بخش اعظم محلات موصل را در شرق این شهر به کنترل خود درآورند و پیش بینی می شود با ادامه این روند بزودی خود را به مرکز موصل برسانند.

ارتش عراق به نزدیکی موصل رسید