ارائه طرح بررسی املاک واگذار شده در صحن شورا

ارائه طرح بررسی املاک واگذار شده در صحن شورا
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه طرح بررسی املاک واگذار شده به اشخاص حقیقی و حقوقی هفته آینده در صحن مطرح خواهد شد، گفت: تمامی اعتبارات پیش بینی شده در بودجه امسال برای املاک واگذار شدهددحذف خواهد شد.

ارائه طرح بررسی املاک واگذار شده در صحن شورا