اتفاقی جالب در حاشیه اعطای جایزه نوبل +عکس

اتفاقی جالب در حاشیه اعطای جایزه نوبل +عکس
در حالی که مردم ژاپن در انتظار اعطای جایزه نوبل به هاروکی موارکامی دور هم جمع شده بودند ، با غافلگیری روبه رو شدند و اعطای جایزه ادبی جهان به…

اتفاقی جالب در حاشیه اعطای جایزه نوبل +عکس