آیت‌الله مکارم شیرازی: یارانه‌ها باید قطع شود

آیت‌الله مکارم شیرازی: یارانه‌ها باید قطع شود

آیت‌الله مکارم شیرازی: یارانه‌ها باید قطع شود