آیا پیمان یوسفی ممنوع‌التصویر شده است؟/ دردسر اظهارنظر درباره حضور بانوان در ورزشگاه

آیا پیمان یوسفی ممنوع‌التصویر شده است؟/ دردسر اظهارنظر درباره حضور بانوان در ورزشگاه

آیا پیمان یوسفی ممنوع‌التصویر شده است؟/ دردسر اظهارنظر درباره حضور بانوان در ورزشگاه