آیا می‌ توان فطریه را به اقوام مستحق داد؟

آیا می‌ توان فطریه را به اقوام مستحق داد؟
رهبر معظم انقلاب در پاسخ به یک استفتا، نظر خود را درباره امکان استفاده از زکات فطره برای اقوام و خویشان مستحق را بیان کردند. به گزارش ایسنا، در آستانه…

آیا می‌ توان فطریه را به اقوام مستحق داد؟