آیا لاریجانی می تواند به گزینه ی نهایی اصلاح طلبان در 1400 تبدیل شود؟ / ائتلاف جریان اصلاحات و اعتدال حفظ خواهد شد؟

آیا لاریجانی می تواند به گزینه ی نهایی اصلاح طلبان در 1400 تبدیل شود؟ / ائتلاف جریان اصلاحات و اعتدال حفظ خواهد شد؟
همنشینی جنجالی اخیر علی لاریجانی باعث شد بسیاری تصور کنند او بیش از پیش عزم پاستور کرده است. واکنش ها به این همنشینی متفاوت بود. پایداری ها او را کوبیدند، اما برخی اعتدالیون و اصلاح طلبان آن را نشانه نزدیکی دو جریان اصلاح طلب و اعتدال دانستند. سئوالی که اکنون به ذهن می رسد این است که لاریجانی در صورت کاندیداتوری، تا چه حد شانس جذب حمایت اصلاح طلبان را دارد؟

آیا لاریجانی می تواند به گزینه ی نهایی اصلاح طلبان در 1400 تبدیل شود؟ / ائتلاف جریان اصلاحات و اعتدال حفظ خواهد شد؟