آیا عارف برای ریاست مجلس می آید؟

آیا عارف برای ریاست مجلس می آید؟
سخنگوی فراکسیون امید با اشاره به رایزنی کمیته تعامل این فراکسیون با فراکسیون مستقلان ولایی برای انتخابات هیأت رئیسه مجلس و کمیسیون های تخصصی در سال دوم گفت: قطعا نمایندگان پیام رأی مردم را در انتخابات ریاست جمهوری شنیدند و این پیام را دنبال می کنند.

آیا عارف برای ریاست مجلس می آید؟