آمار خوب شفر مقابل برانکو!

آمار خوب شفر مقابل برانکو!
برانکو ایوانکوویچ و وینفرد شفر خدود ۱۷ سال پیش در بوندس لیگای ۲ ، به عنوان سرمربی دوبار مقابل یکدیگر قرار گرفته اند!

آمار خوب شفر مقابل برانکو!