آزمون: نمی‌دانم طارمی چرا هنوز در ایران بازی می‌‌کند/ می‌توانیم برزیل را هم شکست دهیم/ بواتنگ هیولاست!

آزمون: نمی‌دانم طارمی چرا هنوز در ایران بازی می‌‌کند/ می‌توانیم برزیل را هم شکست دهیم/ بواتنگ هیولاست!
اولین باری که به روسیه آمدم، خیلی جوان بودم. آن زمان همه چیز سخت پیش می‌رفت و فقط 17 ساله داشتم. واقعا سخت بود و وطن خودم را دوست دارم.

آزمون: نمی‌دانم طارمی چرا هنوز در ایران بازی می‌‌کند/ می‌توانیم برزیل را هم شکست دهیم/ بواتنگ هیولاست!