آخرین وضعیت پرونده متهم جدید نفتی و سعید مرتضوی

آخرین وضعیت پرونده متهم جدید نفتی و سعید مرتضوی
 غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران، آخرین وضعیت پرونده متهم جدید نفتی(ع.ز.م) و سعید مرتضوی را تشریح کرد. رئیس کل دادگستری استان تهران، آخرین وضعیت پرونده متهم جدید نفتی(ع.ز.م) و سعید مرتضوی را تشریح کرد. غلامحسین اسماعیلی در گفتگو با مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی و…

آخرین وضعیت پرونده متهم جدید نفتی و سعید مرتضوی