حکم اعدام رئیس جمهور سابق یمن صادر شد

حکم اعدام رئیس جمهور سابق یمن صادر شد
منصور هادی رئیس جمهور سابق یمن به اعدام محکوم شد. دادگاه جنایی یمن عبدربه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی این کشور را به اعدام محکوم کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، شبکه تلویزیونی المیادین اعلام کرد ، دادگاه جنایی یمن در صنعا ، عبدربه منصور هادی رئیس جمهور (مستعفی و فراری)…

حکم اعدام رئیس جمهور سابق یمن صادر شد